1. ارسال فرم درخواست از سوی متقاضی (آژانس ادبی، ناشر ایرانی، ناشر خارجی، مولف یا تصویرگر ایرانی) به صورت الکترونیکی یا مکتوب.
  2. در صورت تقاضا برای خرید، ارایه یک نسخه از کتاب به دبیرخانه به منزله ثبت تقاضا خواهد بود.
  3. ارائه هرگونه اطلاعات تکمیلی که از نظر ناشر ضروری بنظر می رسد بلامانع است.
  4. فرمت فایلها به صورت pdf  و عکسها به صورت Jpg  لحاظ شود


جهت دانلود فرم درخواست کلیک کنید.
:
:
:
:
:
:
: